Havalandırma Kanallarındaki Hava Hızının Tespiti

havahızıtespiti

 

Kanallardaki hava hızı; kanalın kullanım yeri ve yapının cinsi ile ses durumuna bağlıdır.Havanın kullanım amacına göre uygun hızı seçmek gerekmektedir.Lüzumundan fazla hız seçilmesinde, kanallarda gürültü ve istenmeyen sesler oluşur.Ayrıca; hava hızı sistem fanının gücü ile ilgili olduğu için; hız artınca fanın debisi ve yükünü de artırmak gerekir.Hava hızının gereğinden düşük seçilmesinde de yeterli hava debisine ulaşılamadığından, istenilen şartlardaki havalandırma ya da iklimlendirme yapılamaz.Kanallardaki hava hızı endüstri ve konfor tesislerinde farklı seçilmektedir.Havalandırma ve iklimlendirme kanal çaplarının tayini; sistemin toplam hava debisinden hareketle bulunur.Hava debisi (V), havalandırma da toplam hava ihtiyaçlarından ve iklimlendirme sistemlerinde de toplam ısı kazancı ya da ısı kaybı bulunarak tespit edilir.

Pin It