Klima Sistemleri

klimasistemleri

 

Pencere Tipi Klima Sistemleri

Büro ve oturma odaları gibi küçük hacimlerin havalandırılması ya da havasının serinletilmesi için mahal penceresine montajı yapılan küçük çaplı havalandırma ya da hava soğutma sistemlerine “pencere tipi klima sistemleri” denir.Bu kombine sistem genelde pencerelere yerleştirildiği için bu adı almaktadır.Ancak aynı sistem mahalli herhangi bir dış duvarına da yerleştirilebilir.Pencere kliması denilen bu havalandırma ya da hava soğutma sistemi, bir muhafaza içine yerleştirilen gaz sıkıştırıcı (kompresör = ekovat), yoğuşturucu (kondenser), buharlaştırıcı (evaporatör), bir ya da iki fan (vantilatör), soğutucu akışkan boruları ve bir de kısma vanasından (genleşme valfi) oluşmaktadır.

Pencere klima sistemleri değişik büyüklük ve kapasitelerde 0,5’den 3 kW’a kadar üretilmektedirler.Her kW için soğutma gücü 2,5 kW artmakta olup %40 bağıl nem ve 32 ºC dış sıcaklık şartlarında mahal havasını yaklaşık 26 ºC sıcaklık ve %40 bağıl nemde tutmaktadırlar.Pencere tipi klima sistemlerinin ağırlıkları 50 kg ile 100 kg arasında ve hava debileri de 300…800 m³/h arasındadır.Bu hava debisinin yaklaşık ¼’ü dış havadır.

Oda Klima Sistemi

Oda klima sistemleri kalorifer radyatörlerinin (peteklerinin) montajının yapıldığı yerlere montaj yapıldıkları gibi duvarın müsait iç kısımlarına da yerleştirilebilirler.Oda klima sistemleri genel olarak bürolar,oturma odaları ve otel gibi yerlerde kullanılmakta olup soğutma güçleri 5…6 kW ve hava debileride yaklaşık 2000 m³/h’tır.

Oda klima sistemleri tek parça olduğu gibi ayrık olarak,hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak da yapılabilirler.Bazı durumlarda da oda hava soğutma sistemleri aynı zamanda oda havasını ısıtmada da kullanılmaktadır.Böyle olunca sistem yıl boyu işletmede kalmaktadır.Bu tür sistemlerde ısıtma için kalorifer kazanlarından faydanılmaktadır.Hava soğutucusu olarak kullanılan buharlaştırıcının yanına bir de hava ısıtma amaçlı ısıtıcı yerleştirilmektedir.Kazandan gelen sıcak su ısısını oda havasına vererek tekrar kazana dönmektedir.

Dolap Tipi Klima Sistemi

Dolap tipi klimalar da sistem olarak oda klima sistemlerine benzerler.Ancak dolap şeklinde mahallere yerleştirildikleri için bu adı almışlardır.Bu sistemlerin hava debileri 20 000 m³/h’a kadar çıkmaktadır.Dolap tipi klima sistemleri;

1. Soğutma makinalı klima sistemleri

a. Su soğutmalı kondenserli (yoğuşturuculu)

b. Hava soğutmalı kondenserli

2. Nemlendirmeli klima sistemleri olmak üzere iki şekilde yapılmaktadırlar.

Dolap klima sistemleri buharlı ya da sulu nemlendirmeli olarak da yapılabilmektedir.Eğer sistemlerin kullanılacağı yerde sessizlik gerekiyorsa, ayrık tip olarak da yapılıp, sistemin yoğuşturucusu ve kompresör oda dışına yerleştirilebilmektedir.Böylece yoğuşturucu fanından ve kompresör motorundan çıkan sesler oda dışında kalmaktadır.

Dolap tipi klima sistemlerin de diğerlerinde olduğu gibi, otomatik kontrol sistemleri yerleştirilerek, oda havasının sıcaklığı ve nemi otomatik olarak ayarlanabilir.

 

Pin It