Mahal Havasının Tayini

havatayini

 

Eksik ya da kusurlu bir havalandırmada mahalde bulunan insanlar kendilerini sıkıntı içinde hissederler.İnsanın fizyolojik özelliklerinden dolayı yaşadığı ortamla sürekli ısı alış-verişinde bulunur.Yaptığı işlere göre bu ısı miktarı değişiklikler gösterir.Örneğin; uyumakta olan bir insanın çevresine verdiği ısı ile, spor yapan bir insanın verdiği ısı farklıdır.

Ayrıca, insanlar nefesleri ile mahal havasına su buharı ve CO² gazı verdiklerinden, havalandırılması iyi yapılmayan kalabalık yerlerde, havanın içinde bulunması gereken O² miktarı azalıp, su buharı ve karbondioksit miktarı da artar.Bu durumda, eğer söz konusu mahal iş ortamı ise; çalışma verimi düşer.Bu nedenle, insanın bulunduğu ortam havasının konfor şartlarına getirilmesi gerekir.

Havanın hızı ve sıcaklığı da konfora etki eden diğer faktörlerdir.Bu bakımdan; dışarıdan alınan hava üzerine hiç bir işlem yapılmasa bile, hızının mutlaka istenilir bir seviyede olması gerekir.Çoğu kere sıcak bir ortamda bile, normalin üstündeki hava hareketi insanlara üşüme hissi vermektedir.Hava hızı da mahale verilen hava miktarı ile bağlantılıdır.

Pin It