Mahale Hava Üfleme Şekilleri

havaüfleme

 

Havanın, havalandırılacak ya da iklimlendirilecek mahale üflenişi o mahalin mimari konum ve özelliklerine göre olmaktadır.Eğer kat yüksekliği normalin üstünde fazla ise, tavandan üfleme yapmanın bir faydası olmadığı gibi, hava hızının çok yüksek olması ve bunun da istenmeyen gürültülere neden olması gibi, mahzurları vardır.Ancak toplama ağzı üstten olabilir.Çünkü; mahalde bulunan duman ve istenmeyen gazları tavandan emişi daha uygundur.

Mahal durumuna göre hava üfleme şekilleri;

1. Yandan (duvardan)

2. Üstten (tavandan)

3. Alttan (döşemeden)

4. Özel durumlar

için olmak üzere dört konıumdan üflenmektedir.

Pin It