Nemlendiriciler

nemlendiriciler

Nemlendiriciler, basma hattında nemlendiriciden sonra damlacık oluşmayacak ve nemlendirme sonunda izafi nemi %90’ı geçmeyecek şekilde tesis edilir.

Buharlı nemlendiricide, buhar sağlığa zararlı maddeler içermemeli, su püskürtmeli nemlendirmede ise basma havasının kalitesi kimyasal maddeler ile bozulmamalıdır.Mikrobiyolojik kaliteye bağlı olarak nemlendirme için püskürtülen su en az içme suyu kalitesinde olmalıdır.Nemlendirme sistemi kullanım amacına uygun olarak korozyona dayanıklı ve kolay temizlenebilir olmalıdır.

Nem alacak hava soğutucuları, 2.filtre kademesinde önce yerleştirilmeli ve hava soğutucusunun kontrüksiyonu, yoğuşma sularını çok iyi atacak şekilde olmalıdır.Her nem alıcılı hava soğutucusunda yoğuşma tavası ve yeterli büyüklükte drenaj olmalıdır.Bütün ıslak bölgeler temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.

Su tutucuların 2.filtre kademesinden önce monte edilmelidir.Nemlendirici ve soğutucudan sonra su zerreciklerinin santralin diğer bölümlerine sürüklenmesi önlenmelidir.Kullanılan malzeme korozyona dayanıklı, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.

Pin It